ДЕТЕРМІНІСТИЧНА МОДЕЛЬ

будується на припущенні про однозначність причинно-наслідкових зв’язків між усіма елементами модельованої системи та її взаємодій із зовнішнім середовищем. Неоднозначність зв’язків і взаємодій призводить до стохастичності чи невизначеності, для вивчення котрих застосовуються засоби логіки й математики.

Моделювання економіки 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА →← ДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ

T: 0.086759245 M: 3 D: 3