search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ДЕТЕРМІНІСТИЧНА МОДЕЛЬ
будується на припущенні про однозначність причинно-наслідкових зв’язків між усіма елементами модельованої системи та її взаємодій із зовнішнім середовищем. Неоднозначність зв’язків і взаємодій призводить до стохастичності чи невизначеності, для вивчення котрих застосовуються засоби логіки й математики.


Моделювання економіки 

skip_previousДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВАskip_next

T: 0.022528672 M: 15 D: 0