ДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ

має на меті формалізований опис об’єкта, процесу, явища і відповідає на питання «як побудований об’єкт», «як відбувається перебіг процесу», «яким чином, за яких умов відбувається явище». Дескриптивні моделі широко застосовуються в прогнозуванні (особливо в генетичному підході ), виявленні чинників, що визначають поводження об’єкта чи перебіг процесу, поясненні характеру, механізму впливу цих чинників («пояснювальні» моделі), у встановленні зв’язків різних явищ тощо. Методологічним підґрунтям дескриптивного моделювання є математична статистика, експертні процедури, імітаційні методи ; інші математичні методи.

Моделювання економіки 

ДЕТЕРМІНІСТИЧНА МОДЕЛЬ →← ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ

T: 0.111052909 M: 3 D: 3