search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ
теоретико-графова модель, використовувана в декомпозиційному аналізі щодо можливості досягнення деякої складної цілі. Цей аналіз може здійснюватися в різних аспектах, наприклад, для виявлення умов, які необхідні і (чи) достатні для досягнення поставленої мети (цілі); для віднаходження комплексу засобів, які забезпечують досягнення цілі; для вибору оптимального набору таких засобів тощо.


Моделювання економіки 

skip_previousДЕМОГРАФІЧНІ МОДЕЛІДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬskip_next

T: 0.014271726 M: 15 D: 0