ДАНІ В ІНФОРМАТИЦІ Й ПРОГРАМУВАННІ

все, що можна обробляти за допомогою комп’ютерів і що може слугувати початковими чи вихідними даними для обробки (тобто те, що на початку «дано» для обробки), а також проміжні та результуючі (кінцеві) дані. Як синонім до терміна «дані» використовують слово «інформація» , але йому часто надають додаткових смислових (семантичних) значень.

Моделювання економіки 

ДЕМОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ →← ДІАГРАМА ЕДЖУОРТА

T: 0.133463483 M: 3 D: 3