ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ

зображення модельованої системи за допомогою наочних геометричних засобів. У широкому сенсі до графічних моделей відносять досить різноманітні об’єкти: 1) блок-схеми , в яких графічні елементи (прямокутники, ромби, овали та інші плоскі фігури і стрілки, що їх з’єднують) використовуються для відображення причинно-наслідкових, часових і просторових зв’язків між елементами модельованої системи; 2) моделі теорії графів ; плоскі графи завжди можна зобразити за допомогою стандартних графічних засобів (цей спосіб навіть має певні переваги над аналітичним, зокрема доступність, наочність, хоча й незручний у разі великої розмірності, використання комп’ютерів і застосування деяких алгоритмів); 3) різноманітні геометричні площинні конструкції.

Моделювання економіки 

ГРОШОВОГО ОБІГУ МОДЕЛЬ →← ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТЕОРІЯ

T: 0.133609006 M: 3 D: 3