ІЗОКЛІНАЛЬ

лінія найшвидшого зростання виробничої функції. Ізокліналі ортогональні лініям нульового зростання, тобто ортогональні ізоквантам.

Моделювання економіки 

ІЗОКОСТА →← ІЗОКВАНТА

T: 0.063696548 M: 3 D: 3