ГРАНИЧНІ УМОВИ

в моделях економічної динаміки – сукупність значень економічних показників, які мають бути досягнуті на кінець планового періоду. Формулюються у вигляді прямого задавання стану, котрого повинен набути економічний об’єкт на кінець планового періоду. Розглядаються також як межа, початкові й кінцеві умови, спеціальні обмеження, яким повинні задовольняти елементи оптимальних чи допустимих траєкторій динамічної економіко-математичної моделі в перші й останні роки часового проміжку цієї моделі.

Моделювання економіки 

ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТЕОРІЯ →← ГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

T: 0.138961958 M: 3 D: 3