ГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

застосовується для опису й прогнозування різних соціальних і економічних взаємодій між районами, ґрунтується на припущенні, що величина (сила) взаємодії пропорційна добутку показників чисельності населення районів та обернено пропорційна відстані між ними.

Моделювання економіки 

ГРАНИЧНІ УМОВИ →← ГОМОМОРФІЗМ

T: 0.103027667 M: 3 D: 3