search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ
застосовується для опису й прогнозування різних соціальних і економічних взаємодій між районами, ґрунтується на припущенні, що величина (сила) взаємодії пропорційна добутку показників чисельності населення районів та обернено пропорційна відстані між ними.


Моделювання економіки 

skip_previousГОМОМОРФІЗМГРАНИЧНІ УМОВИskip_next

T: 0.013805697 M: 15 D: 0