ГОМЕОСТАЗ

(гомеостазіс; від грецьк. homoios – подібний і stasis – нерухомість) здатність відкритої системи зберігати значення суттєвих змінних у певних межах, незважаючи на впливи (зміни, збурення) середовища її функціонування.

Моделювання економіки 

ГОМОМОРФІЗМ →← ГЛОБАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

T: 0.122074686 M: 3 D: 3