search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ГЛОБАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
системний аналіз довготермінових процесів світового розвитку на основі використання економіко-математичних засобів і комп’ютерних розрахунків. Потреба у поглибленому вивченні таких процесів із застосуваннях найпотужніших аналітичних засобів виникла через загострення глобальних проблем (екологічна, ресурсна, демографічна, проблеми соціальної і економічної нерівності, безпеки тощо), зумовлених загальноцивілізаційними процесами, що торкаються інтересів усього людства і потребують для свого вирішення скоординованих дій усіх країн.


Моделювання економіки 

skip_previousВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ МОДЕЛІГОМЕОСТАЗskip_next

T: 0.019545188 M: 15 D: 0