ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ КОББА – ДУГЛАСА

відображає залежність між випуском продукції і витратами, котрі необхідні для її виробництва, зазвичай витратами основного капіталу і трудовими затратами : Y=A∙K∙ªLⁿ де – параметр масштабу виробництва.

Моделювання економіки 

ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ →← ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

T: 0.105747656 M: 3 D: 3