search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
поєднує величину випуску з обсягом ресурсів (чинників виробництва) для деякої виробничої одиниці: установки, комплексу, окремого підприємства (фірми), галузі, народного господарства загалом. Поняття випуску і чинників виробництва конкретизуються залежно від характеру і масштабу розглядуваної виробничої одиниці, мети дослідження, доступної інформації.


Моделювання економіки 

skip_previousВИБІРВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ КОББА – ДУГЛАСАskip_next

T: 0.016892226 M: 23 D: 0