ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

поєднує величину випуску з обсягом ресурсів (чинників виробництва) для деякої виробничої одиниці: установки, комплексу, окремого підприємства (фірми), галузі, народного господарства загалом. Поняття випуску і чинників виробництва конкретизуються залежно від характеру і масштабу розглядуваної виробничої одиниці, мети дослідження, доступної інформації.

Моделювання економіки 

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ КОББА – ДУГЛАСА →← ВИБІР

T: 0.096700564 M: 3 D: 3