ВИБІР

виокремлення із заданої тим або іншим способом множини одного чи кількох елементів, які мають деяку вказану властивість, задовольняють деякий визначений критерій, і у певному сенсі мають перевагу перед іншими.

Моделювання економіки 

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ →← ВЗАЄМНО НЕСУМІСНІ МОДЕЛІ

T: 0.111169335 M: 3 D: 3