І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ
моделі формалізованого опису взаємної відповідності ресурсів і потреб у них, доходів і витрат тощо. Серед інших класів економіко-математичних моделей (оптимізаційних, економетричних тощо) балансові моделі вирізняються такими особливостями: представлення співвідношень моделі у вигляді систем лінійних рівнянь, які мають єдиний розв’язок; екзогенне задавання всіх структурних параметрів, що характеризують взаємозв’язки змінних; відсутність можливості вибору між різними варіантами взаємозв’язків змінних (наприклад різними технологічними способами) та між взаємозамінними ресурсами.

Моделювання економіки  2018

← БАГАТОПРОДУКТОВА МОДЕЛЬВЕРИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ →

T: 0.122158466 M: 7 D: 0