БАГАТОПРОДУКТОВА МОДЕЛЬ

описуючи економічні процеси і (чи) явища, явно враховує наявність декількох продуктів (які виробляються, розподіляються, споживаються, зберігаються, транспортуються тощо) так, що для кожного із них вводяться величини (екзогенні й ендогенні змінні), котрі вимірюють кількість цих продуктів у грошовому і (чи) натуральному вираженні.

Моделювання економіки 

БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ →← БІФУРКАЦІЯ

T: 0.09916141 M: 3 D: 3