search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
БІФУРКАЦІЯ
(від лат. bifurcus – роздвоєний) термін, вживаний у деяких розділах математики в ситуаціях, коли деякий об’єкт залежить від параметра λ (не обов’язково скалярного) і в будь-якому околі деякого значення параметра λ° (біфуркаційного значення, чи точки біфуркації) досліджувані якісні властивості об’єкта не є однаковими для всіх λ.


Моделювання економіки 

skip_previousАСИМЕТРИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇБАГАТОПРОДУКТОВА МОДЕЛЬskip_next

T: 0.019975391 M: 23 D: 0