БІФУРКАЦІЯ

(від лат. bifurcus – роздвоєний) термін, вживаний у деяких розділах математики в ситуаціях, коли деякий об’єкт залежить від параметра λ (не обов’язково скалярного) і в будь-якому околі деякого значення параметра λ° (біфуркаційного значення, чи точки біфуркації) досліджувані якісні властивості об’єкта не є однаковими для всіх λ.

Моделювання економіки 

БАГАТОПРОДУКТОВА МОДЕЛЬ →← АСИМЕТРИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

T: 0.184359695 M: 3 D: 3