search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
АСИМЕТРИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
ситуація на ринку в процесі укладання договорів (угод), за якої окремі учасники угоди володіють важливою інформацією, що безпосередньо стосується предмета угоди. За цих умов рівень невизначеності в прийнятті рішень для одних учасників суттєво вищий, ніж для інших. Асиметричність інформації зумовлена самим принципом протистояння внутрішнього й зовнішнього середовищ організації: володіння вірогідною й відносно вичерпною інформацією дає можливість організації контролювати параметри внутрішнього середовища, а нестача такої інформації призводить до врахування параметрів лише зовнішнього середовища.


Моделювання економіки 

skip_previousАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬБІФУРКАЦІЯskip_next

T: 0.020175363 M: 15 D: 0