search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
АКСІОМАТИЧНІ ТЕОРІЇ В ЕКОНОМІЦІ
розділи економічної науки, побудовані на основі аксіоматичного методу, тобто шляхом формування множини початкових положень, що приймаються без доведень, – аксіом , які пов’язують вихідні поняття теорії і використовуються для дедуктивного одержання результатів – теорем . Аксіоматичний метод результативно застосовується у вивченні регулярних, процесів – тільки таким чином вдається зафіксувати їхні стійки властивості, формалізований опис яких і приймається за аксіоми.


Моделювання економіки 

skip_previousАДАПТАЦІЯАКТУАРНІ РОЗРАХУНКИskip_next

T: 0.021039334 M: 15 D: 0