ЯКОБІАН

визначник матриці, елементами якої є часткові похідні першого порядку функції декількох змінних.

Моделювання економіки 

← ЯДРО ЕКОНОМІКИ

T: 0.105922538 M: 2 D: 2