ЯКОБІАН

визначник матриці, елементами якої є часткові похідні першого порядку функції декількох змінних.

Моделювання економіки 

T: 0.028245106 M: 1 D: 1