ЦІЛЬ

бажаний результат дії, функціонування чи розвитку системи . У кібернетиці й системному аналізі розрізняють три типи цілей і, відповідно, ситуацій, коли виникає потреба використання цього поняття. В економіко-математичних дослідженнях ціль модельованої системи відображається різними засобами, їх вибір залежить від типу об’єкта, постановки задачі, що розв’язується за допомогою моделі, економічних, технічних і організаційних можливостей дослідника. Якщо відомі жорсткі ознаки результату, то вони найчастіше задаються обмеженнями; показники, котрі максимізуються чи мінімізуються, задаються функцією цілі (скалярна оптимізація) чи її компонентами (векторна оптимізація).

Моделювання економіки 

ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ →← ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

T: 0.089143931 M: 3 D: 3