ФУНКЦІЯ ЛАГРАНЖА

допоміжна функція, застосовувана як у теоретичному аналізі екстремальних задач, так і в розробленні кількісних методів їх розв’язування.

Моделювання економіки 

ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ →← ФУНКЦІЯ ВИБОРУ

T: 0.106531767 M: 3 D: 3