search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
АДАПТАЦІЯ
(від пізньолат. аdaptatio – пристосування) здатність системи цілеспрямовано набувати пристосування у складних середовищах, а також сам процес такого пристосовування. Адаптивні системи звичайно описуються в термінах цілі (мети) . Адаптація до середовища, котре характеризується високою невизначеністю, дає змогу системі забезпечувати досягнення деяких суттєвих цілей в умовах недостатньої апріорної інформації щодо середовища. У процесі пристосування можуть змінюватись кількісні характеристики системи, а також її структура . Чим суттєвішіми є зміни середовища, тим глибші перетворення структури системи, що призводять до адаптації в нових умовах. Різноманіття умов, до яких може адаптуватися система, вимірює ступінь її адаптивності .


Моделювання економіки 

skip_previousІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВАКСІОМАТИЧНІ ТЕОРІЇ В ЕКОНОМІЦІskip_next

T: 0.024458839 M: 59 D: 0