ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

у математичній економіці — методи й розділи функціонального аналізу, застосовувані до різних питань математичної економіки. Функціональний аналіз виник у межах класичного математичного аналізу завдяки розвитку таких його складових, як варіаційне числення, інтегральні рівняння й теорія функцій, і як самостійна дисципліна сформувався в 1920-1930-ті рр. Великий вплив на його формування справили математична і теоретична фізика.

Моделювання економіки 

ФУНКЦІЯ ВИБОРУ →← ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ МОДЕЛІ

T: 0.10622862 M: 3 D: 3