ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

сукупність методів побудови математичних моделей, які дають змогу відновити передбачувану структуру, що лежить в основі спостережуваних даних, для їх опису в стислому й інтерпретованому вигляді. Структурою вважається невелика кількість не спостережуваних змінних, які називаються факторами , а також їх кількісне перетворення в спостережувані змінні (показники, ознаки, індекси тощо).

Моделювання економіки 

ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ МОДЕЛІ →← ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА

T: 0.100518515 M: 3 D: 3