ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

сукупність методів побудови математичних моделей, які дають змогу відновити передбачувану структуру, що лежить в основі спостережуваних даних, для їх опису в стислому й інтерпретованому вигляді. Структурою вважається невелика кількість не спостережуваних змінних, які називаються факторами , а також їх кількісне перетворення в спостережувані змінні (показники, ознаки, індекси тощо).

Моделювання економіки 

T: 0.024041053 M: 1 D: 1