ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА

сукупність математичних методів і моделей для розрахунків, пов’язаних з операціями на фінансових ринках (тобто на ринках цінних паперів і фінансових послуг). Головні завданням фінансової математики – розрахунок, аналіз і оптимізація грошових потоків, що виникають під час використання тих чи інших фінансових інструментів.

Моделювання економіки 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ →← ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ

T: 0.103870447 M: 3 D: 3