ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ

моделі, котрі визначають загальний напрям розвитку, головну тенденцію (тренд) часових рядів (рядів динаміки).

Моделювання економіки 

T: 0.031703922 M: 1 D: 1