ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ

моделі, котрі визначають загальний напрям розвитку, головну тенденцію (тренд) часових рядів (рядів динаміки).

Моделювання економіки 

ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА →← ТЕОРІЯ РОЗПЛИВЧАСТИХ МНОЖИН

T: 0.099962912 M: 3 D: 3