ТЕОРІЯ РОЗПЛИВЧАСТИХ МНОЖИН

= теорія нечітких множин

Моделювання економіки 

T: 0.025941763 M: 1 D: 1