ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОДІВАННЯ

економічна концепція, що ґрунтується на принципі раціональних сподівань, сформульованому в 1961 р. американським економістом Дж. Мутом: якщо припустити, що деяка теоретична модель найкращим чином відображає економічну реальність, то як сподівання учасників господарського процесу в простих економічних схемах слід використовувати значення змінних, спрогнозовані за допомогою цієї моделі. В сучасній інтерпретації гіпотеза раціональних сподівань формулюється простіше: якщо вся наявна економічна інформація оптимально використовується учасником господарського процесу для формування своїх сподівань, то таке сподівання можна вважати раціональним.

Моделювання економіки 

ТЕОРІЯ РОЗПЛИВЧАСТИХ МНОЖИН →← ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

T: 0.133920992 M: 3 D: 3