ІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

клас обчислювальних алгоритмів і частково формалізованих обчислювальних процедур, застосовуваних для розв’язування різноманітних оптимізаційних і балансових задач, які вирізняються характерною циклічною будовою, повторюваністю набору операторів.

Моделювання економіки 

АДАПТАЦІЯ →← ІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА

T: 0.100827098 M: 3 D: 3