search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ
клас обчислювальних алгоритмів і частково формалізованих обчислювальних процедур, застосовуваних для розв’язування різноманітних оптимізаційних і балансових задач, які вирізняються характерною циклічною будовою, повторюваністю набору операторів.


Моделювання економіки 

skip_previousІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНААДАПТАЦІЯskip_next

T: 0.019834889 M: 15 D: 0