search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ
вибір моделі об’єкта з деякої сукупності. Підхід статистичного моделювання передбачає, що наявні спостереження є реалізацією випадкового елемента ξ із значеннями у вимірному просторі (X,χ) з розподілом μ, залежним від параметра θєΘ. Функція θ→μ° описує модель об’єкта.


Моделювання економіки 

skip_previousІЄРАРХІЯІЗОКВАНТАskip_next

T: 0.019424072 M: 15 D: 0