ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ

вибір моделі об’єкта з деякої сукупності. Підхід статистичного моделювання передбачає, що наявні спостереження є реалізацією випадкового елемента ξ із значеннями у вимірному просторі (X,χ) з розподілом μ, залежним від параметра θєΘ. Функція θ→μ° описує модель об’єкта.

Моделювання економіки 

ІЗОКВАНТА →← ІЄРАРХІЯ

T: 0.077797515 M: 3 D: 3