ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

математична теорія, що дає змогу за ймовірностями одних випадкових подій знаходити ймовірності інших випадкових подій, пов’язаних деяким чином із першими. Теорія ймовірностей на теоретико-модельному рівні виявляє закономірності, котрі виникають під впливом великої кількості випадкових чинників.

Моделювання економіки 

ТЕОРІЯ КАТАСТРОФ →← ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

T: 0.125398354 M: 3 D: 3