ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

розділ математики, що вивчає математичні моделі алгоритмів. Поняття «алгоритм» – одне з центральних в сучасній математиці – впродовж тривалого часу мало інтуїтивний характер. Необхідні математичні уточнення цього поняття сформувалися лише в 20-х рр. ХХ ст. у математичній логіці .

Моделювання економіки 

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ →← СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕСУРСІВ

T: 0.118923681 M: 3 D: 3