СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕСУРСІВ

багатофакторна продуктивність, показник автономного технічного прогресу, що відображає комплексний вплив якісних змін в економіці на зростання виробництва. Характеризує відносну ефективність суспільного виробництва, відображаючи загальний ефект різних впливів, враховуючи нові технології, інвестиції в основний капітал, рівень виробництва, завантаження потужностей, кваліфікацію менеджерів, використання енергії та затрати робочої сили. Сукупна продуктивність ресурсів визначається як відношення випуску до агрегованих витрат ресурсів.

Моделювання економіки 

ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ →← СТОХАСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ

T: 0.120822366 M: 3 D: 3