СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ

відображає зв’язки між вимірними величинами (залежності ендогенних змінних від низки інших ендогенних змінних і (чи) екзогенних змінних ), причому хоча б деякі з цих зв’язків мають імовірнісний характер і (чи) хоча б деякі з величин є випадковими. Самі зв’язки формалізуються як рівняння, нерівності чи умови оптимізації функцій ендогенних змінних.

Моделювання економіки 

СТОХАСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ →← СТАТИЧНІ МОДЕЛІ

T: 0.12026226 M: 3 D: 3