СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

моделювання випадкових величин чи процесів для кількісного багатократного розв’язування математичних задач. Тут шукані величини є ймовірнісними характеристиками деякої випадкової події (величини); цю подію моделюють, після чого потрібні характеристики наближено визначають (оцінюють) за допомогою статистичного оброблення «спостережень» моделі.

Моделювання економіки 

СТАТИЧНІ МОДЕЛІ →← СТІЙКІСТЬ

T: 0.124030272 M: 3 D: 3