СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

комплекс математичних і евристичних методів і моделей, об’єднаних загальною методикою формування альтернатив управлінських рішень в організаційних системах, визначення наслідків реалізації кожної альтернативи і обґрунтування вибору найприйнятнішого рішення.

Моделювання економіки 

СИСТЕМНІ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКІ МОДЕЛІ →← СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

T: 0.133398543 M: 3 D: 3