СИСТЕМА ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

комплекс моделей, пов’язаних одна з однією інформаційними каналами, а саме, ендогенні змінні (вихід) одних моделей є екзогенними змінними (вхід) для інших.

Моделювання економіки 

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ →← СИСТЕМА

T: 0.138079056 M: 3 D: 3