СИСТЕМА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

комплекс моделей, пов’язаних одна з однією інформаційними каналами, а саме, ендогенні змінні (вихід) одних моделей є екзогенними змінними (вхід) для інших.

Моделювання економіки 

T: 0.045880239 M: 1 D: 1