СИСТЕМА

одне із основних понять сучасної наукової методології, широко використовуване в усіх сферах знань і наукових дисциплінах, але не має достатньо строгого і загального визначення, придатного для характеристики численних і різноманітних окремих випадків. Поняття «системи» – об’єкт дослідження для системного підходу, загальної теорії систем, системного аналізу, кібернетики , причому ключове в комплексі понять, яке визначає концептуально-методологічне ядро цих дисциплін, – цілісність системи, середовище, спостерігач, структура, елемент, підсистема, зв’язок .

Моделювання економіки 

СИСТЕМА ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ →← СИНЕРГЕТИКА

T: 0.1261579 M: 3 D: 3