РОЗШИРНОЇ ЕКОНОМІКИ МОДЕЛІ

моделі економічної динаміки, в яких технологічні можливості й цільові установки незмінні в часі. Головним методом їхнього дослідження є вивчення стаціонарних траєкторій, чи траєкторій збалансованого зростання. Аналіз стаціонарного зростання спочатку розвивався удвох незалежних напрямах: в одно- та двопродуктових моделях, технологічні можливості яких описувалися виробничою функцією, і в багатопродуктовій лінійній моделі, побудованій і дослідженій Дж. фон Нейманом (1937 р.).

Моделювання економіки 

СІТЬОВА МОДЕЛЬ →← РОЗВ’ЯЗОК НЕЙМАНА – МОРГЕНШТЕРНА

T: 0.143307398 M: 3 D: 3