РОЗВ’ЯЗОК НЕЙМАНА – МОРГЕНШТЕРНА

один із варіантів розв’язку для коаліційної гри або, в загальному випадку, для задачі багатокритеріального вибору.

Моделювання економіки 

РОЗШИРНОЇ ЕКОНОМІКИ МОДЕЛІ →← РИНОК ГРОШЕЙ

T: 0.113548196 M: 3 D: 3