ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

сукупність методів і засобів (технічних, програмних, організаційно-технологічних тощо), які забезпечують збір, накопичення, обробку, збереження, передавання і представлення інформації в різних сферах людської діяльності.

Моделювання економіки 

ІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА →← ІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

T: 0.12171062 M: 3 D: 3