І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
сукупність методів і засобів (технічних, програмних, організаційно-технологічних тощо), які забезпечують збір, накопичення, обробку, збереження, передавання і представлення інформації в різних сферах людської діяльності.

Моделювання економіки  2018

← ІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА →

T: 0.031701461 M: 6 D: 0