search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
сукупність методів і засобів (технічних, програмних, організаційно-технологічних тощо), які забезпечують збір, накопичення, обробку, збереження, передавання і представлення інформації в різних сферах людської діяльності.


Моделювання економіки 

skip_previousІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНАskip_next

T: 0.014835129 M: 15 D: 0