РИЗИКОЛОГІЯ

наука про основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання й управління ризиком, який відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами господарювання об’єктивно наявних невизначеності, конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, оцінювання, управління об’єктами ризику, котрі обтяжені можливими загрозами й невикористаними можливостями.

Моделювання економіки 

РИНОК ГРОШЕЙ →← РИЗИК

T: 0.100809331 M: 3 D: 3