РИЗИК

економічна категорія, котра відображає характерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами економічних відносин об’єктивно наявних невизначеності й конфліктності, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і невикористаними можливостями.

Моделювання економіки 

РИЗИКОЛОГІЯ →← РЕЙТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ

T: 0.102522766 M: 3 D: 3