РІШЕННЯ

в управлінні, дослідженні операцій, економіко-математичному моделюванні: 1) вибір однієї чи кількох альтернатив із множини можливих; 2)процес здійснення такого вибору.

Моделювання економіки 

РЕГУЛЮВАННЯ →← РІВНОВАЖНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

T: 0.110488531 M: 3 D: 3