РІВНОВАЖНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

траєкторія моделі економічної динаміки, котра разом із даною послідовністю векторів цін утворює стан економічної рівноваги (у трактуванні Л. Вальраса чи Дж. Неймана) чи деяку модифікацію цього стану. У разі, коли йдеться про рівновагу (стійкість), беруть до уваги всю траєкторію загалом, або її стан у кожний момент часу (йдеться про послідовність рівноваг). За додаткового припущення, коли йдеться про стаціонарність, рівноважне економічне зростання переходить у рівноважне збалансоване зростання (конкретизація поняття стаціонарності залежить від розглядуваної моделі).

Моделювання економіки 

РІШЕННЯ →← ПРОСТІР ТОВАРІВ

T: 0.133701849 M: 3 D: 3