ПРОСТІР ТОВАРІВ

множина різноманітних наборів товарів (x) із невід’ємними координатами.

Моделювання економіки 

РІВНОВАЖНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ →← ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ

T: 0.120156652 M: 3 D: 3