ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ

вид управлінської діяльності. Його метою є організація уявлень про майбутнє відповідно до задач, що стоять перед господарством загалом чи його складовими частинами. Результат прогнозування – прогноз . Економічний прогноз спирається на існуючі в господарстві структури, враховує закономірності, й тенденції, що виникають, орієнтований на аналіз виникнення нових елементів структури та пов’язаних з цим наслідків.

Моделювання економіки 

ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ →← ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЄ – БРАУНА

T: 0.115979673 M: 3 D: 3