ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЄ – БРАУНА

стверджує, що зовнішній вплив на систему, котрий виводить її з стану рівноваги, ініціює в ній процеси, спрямовані на послаблення результатів впливу. Легко виявляється аналогія між Ле Шательє – Брауна принципом і принципами гомеостаза та компенсаційного (від’ємного) зворотного зв’язку .

Моделювання економіки 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ →← ПРЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ

T: 0.116824491 M: 3 D: 3