search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
система показників, які характеризують стан, динаміку і тенденції економіки, довкілля, населення, соціальної сфери країн, регіонів і світу загалом в аспекті стійкого розвитку .


Моделювання економіки 

skip_previousІНДЕКСИ ЕКОНОМІЧНІІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇskip_next

T: 0.019919933 M: 15 D: 0