ПРЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ

має на меті побудову припису стосовно того, до якого результату повинен прийти модельований процес, яким має бути поводження (функціонування, розвиток) модельованого об’єкта, як має відбуватися модельоване явище; прескриптивна модель будується також для знаходження якої-небудь норми , котрої необхідно дотримуватись у реальності.

Моделювання економіки 

ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЄ – БРАУНА →← ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.170884044 M: 3 D: 3